Bảng giá xe tải Thaco tại Thái Nguyên - Dòng KIA, Fuso, Forland, Towner

Dòng xe Giá bán
Xe tải KIA K200 thùng mui bạt - Tải 1,99 tấn Vui lòng gọi
Xe tải KIA K200 thùng kín - Tải 1,99 tấn Vui lòng gọi
Xe tải KIA K200 thùng lửng - Tải 1,99 tấn Vui lòng gọi
Xe tải KIA K250 thùng mui bạt - Tải 2,49 tấn Vui lòng gọi
Xe tải KIA K250 thùng kín - Tải 2,49 tấn Vui lòng gọi
Xe tải KIA K250 thùng lửng - Tải 2,49 tấn Vui lòng gọi
Xe tải ben KIA K250 - Tải 1,99 tấn Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Towner 800 - Thùng mui bạt - Tải 990kg

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Towner 800 - Thùng kín - Tải 990kg

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Towner 800 - Thùng lửng - Tải 990kg

Vui lòng gọi

Xe tải ben Thaco Towner 800TB - Tải 750kg

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Towner 990 - Thùng mui bạt - Tải 990kg

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Towner 990 - Thùng kín - Tải 990kg

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Towner 990 - Thùng lửng - Tải 990kg

Vui lòng gọi

Xe tải Fuso Canter 4,99 - Thùng mui bạt - Tải 1,9 tấn / 2,3 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Fuso Canter 4,99 - Thùng kín - Tải 1,9 tấn / 2,3 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Fuso Canter 4,99 - Thùng lửng - Tải 1,9 tấn / 2,3 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Fuso Canter 6.5 - Thùng lửng - Tải 3.49 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Fuso Canter 6.5 - Thùng mui bạt - Tải 3.49 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Fuso Canter 6.5 - Thùng kín - Tải 3.49 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Fuso Canter 10.4 - Thùng kín - Tải 5.5 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Fuso Canter 10.4 - Thùng mui bạt - Tải 5.5 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Fuso Canter 10.4 - Thùng lửng - Tải 5.5 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Ollin 350 - Thùng mui bạt - Tải 2,35 tấn / 3,49 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Ollin 350 - Thùng kín - Tải 2,35 tấn / 3,49 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Ollin 350 - Thùng lửng - Tải 2,35 tấn / 3,49 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Ollin 345 - Thùng mui bạt - Tải 2,4 tấn / 3,49 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Ollin 345 - Thùng kín - Tải 2,4 tấn / 3,49 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Ollin 345 - Thùng lửng - Tải 2,4 tấn / 3,49 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Ollin 500 - Thùng mui bạt - Tải 4,99 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Ollin 500 - Thùng kín - Tải 4,99 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Ollin 500 - Thùng lửng - Tải 4,99 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Ollin 700 - Thùng lửng - Tải 6,5 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Ollin 700 - Thùng mui bạt - Tải 6,5 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Ollin 700 - Thùng kín - Tải 6,5 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Ollin 720 - Thùng mui bạt - Tải 7,5 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Ollin 720 - Thùng kín - Tải 7,5 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Ollin 720 - Thùng lửng - Tải 7,5 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Forland FD250 - Thùng ben - Tải 2,49 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Forland FD345 - Thùng ben - Tải 3,49 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Forland FD350 - Thùng ben - Tải 3,49 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Forland FD500 - Thùng ben - Tải 4,99 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Forland FD500A 4WD - Thùng ben - Tải 3,49 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Forland FD500 4WD - Thùng ben - Tải 4,99 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Forland FD650 - Thùng ben - Tải 6,5 tấn

Vui lòng gọi

Xe tải Thaco Forland FD900 - Thùng ben - Tải 7,9 tấn

Vui lòng gọi

Hình thức mua bán xe và hỗ trợ các dịch vụ.

Hiện nay việc sở hữu một chiếc xe tải là cực kỳ đơn giản, khi mua xe tại Thaco Thái Nguyên. Khách hàng hoàn toàn có thể sở hữu xe theo các hình thức mua bán sau đây.

  • Khách hàng mua xe trả tiền mặt, gia đủ tiền và mang xe hồ sơ về ngay trong ngày.
  • Khách hàng mua trả góp qua ngân hàng hoặc công ty tài chính, hỗ trợ cho vay lên tới 90% giá trị xe, chỉ cần đưa trước 10% giá trị xe, trả lãi và gốc hàng tháng theo hợp đồng vay.
  • Ngoài ra chung tôi cung cấp dịch vụ đăng ký biển số, đăng kiểm xe toàn bộ từ A tới Z cho khách hàng.
  • Hỗ trợ bán Định vị, gắn phù hiệu vận tải, bảo hiểm xe tận nhà.
  • Hỗ trợ tư vấn đòng thùng các loại: Thùng kín, thùng lửng, thùng đông lạnh, thùng mui bạt, thùng composite